Sofie Croon föder upp kampfiskar i Västernorrland. Intresset för kampfiskar har följt med henne under många år, men det är först på senaste tiden som hon på allvar har börjat med odling.  Numera har intresset för dessa vackra fiskar blivit en stor del av Sofies vardag.  Hon har en vision om att få fram sunda djur där hon främst satsar på god energi, sunda kroppar och fenor. Sofie har också intresserat sig för kampfiskarnas hälsa och har inom detta specialområde bland annat fokuserat på deras foder och sjukdomar. I helgens föredrag kommer Sofie att berätta om sin erfarenhet av att föda upp dessa populära fiskar.

Meny