Erik Åslund är en erfaren akvarist med flera strängar på sin lyra. Han ser sig själv som en positivistisk skeptiker med vetenskapligt förhållningssätt och som har ett brett intresse för biologi i allmänhet och akvarierelaterad sådan i synnerhet. Intresset har inte varit begränsat till bara fiskarna, utan han har även intresserat sig för andra djur i akvarier, och inte minst för växterna. Efter att redan innan skolåldern läst sönder sina första akvarieböcker övergick han senare till att leta information i vetenskapliga rapporter, detta för att komplettera sina egna observationer. Sina kunskaper har han gärna delat med sig av under möten och evenemang ordnade av Uppsala akvarieförening. Under helgens föredrag kommer Erik att berätta om de förutsättningar vi behöver ge våra akvarieväxter för att de ska trivas och föröka sig.

Meny