Aleksandar Vidakovic arbetar som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Fiskar och akvarier har varit hans stora intresse så länge han kan minnas och han har hållit på med ciklider i mer än 20 år. Cikliderna från de stora sjöarna i Rift Valley i Östafrika har alltid legat honom speciellt varmt om hjärtat. Aleksandar forskar kring fiskens nutrition och har i sin forskning främst arbetat med alternativa proteinkällor i fodret till odlad fisk. Han undervisar flitigt inom ämnen som vattenbruk, fiskens nutrition, fiskens fysiologi och fodertillverkning. I sitt föredrag kommer Aleksandar att dela med sig av sin kunskap om fiskens utfodring i akvariehobbyn, speciellt inriktat på cikliderna. Vi får höra hur han som forskare reder ut såväl gamla som nya fördomar och misstolkningar om fiskarnas nutrition och vad som är ett lämpligt foder.

Meny