Aleksandar Vidakovic arbetar som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Fiskar och akvarier har varit hans stora intresse så länge han kan minnas och han har hållit på med ciklider i mer än 20 år. Cikliderna från de stora sjöarna i Rift Valley i Östafrika har alltid legat honom speciellt varmt om hjärtat. Aleksandar forskar kring fiskens nutrition och har i sin forskning främst arbetat med alternativa proteinkällor i fodret till odlad fisk. Han undervisar flitigt inom ämnen som vattenbruk, fiskens nutrition, fiskens fysiologi och fodertillverkning. I sitt föredrag kommer Aleksandar att dela med sig av sin kunskap om fiskens utfodring i akvariehobbyn, speciellt inriktat på cikliderna. Vi får höra hur han som forskare reder ut såväl gamla som nya fördomar och misstolkningar om fiskarnas nutrition och vad som är ett lämpligt foder.