Christel Kasselmann

Vi är glada att kunna hälsa Christel Kasselmann välkommen till Akvariehelg 2022! Ett av hennes föredrag handlar om samspelet mellan ciklider och växter samt hur man får dem att trivas tillsammans. Hon presenterar sig så här:

När jag var 14 år började jag intressera mig för akvaristik. Från början var det akvarieväxterna som fascinerade mig. När jag var 19 reste jag till tropikerna (Tanzania) för första gången för att studera akvarieväxter i deras naturliga livsmiljöer. Sedan dess har entusiasmen för akvarieväxter aldrig släppt taget om mig. Detta följdes av resor till tropikerna på alla kontinenter i världen, under vilka jag var särskilt intresserad av att forska om akvarieväxternas ekologi och livsmiljöer; Jag har alltid haft som mål att använda kunskapen från detta för kulturen i akvariet. Från mina resor tog jag med mig många nya arter som nu odlas som akvarieväxter. Jag skrev ner mina resultat och erfarenheter av att hantera akvarieväxter i fyra böcker och mer än 400 tidningsartiklar. Jag arbetade även som medförfattare i “Akvarieväxterna i ord och bild” (Albert Wendt) och “Akvaristikens stora lexikon” (Ulmer Verlag). Självklart är jag också en entusiastisk akvarist och underhåller akvarier med en total volym på 4000 L.

Jag har under många år varit engagerad i VDA:s arbetsgrupp för vattenväxter. I 19 år var jag redaktör för Aqua Planta, mellan 2003-2012 ledde jag arbetsgruppen och jag arbetar fortfarande som en del av redaktionen idag. Genom detta lärde jag känna många människor med samma intressen. Det är ett stort nöje att diskutera tillsammans – ofta långt in på natten. Från 2012 till 2017, som distriktsordförande i VDA-distrikt 01, kampanjade jag för akvaristföreningarnas intressen i Berlin- och Brandenburg.

Ett stort fokus för min akvarieverksamhet är och var det aktiva deltagandet i redaktionerna för Aquarium Today, Aquaristik aktuell, Aqua Planta och Datz. Jag är för närvarande engagerad i redaktionellt arbete för Aqua Planta och Datz, där nästan alla mina publikationer har dykt upp.

Min passion för fotografi, som formades av min uppväxt, ledde till mina första föreläsningar i min ungdom. Jag visar gärna mina bilder hemma och utomlands och jag är glad när jag kan förmedla mina kunskaper.

Som kvalificerad ljudtekniker tycker jag fortfarande mycket om levande musik. Jag spelar regelbundet med mer än 25 musiker i Berlin Accordion Orchestra (AOB) och Berlin State Accordion Orchestra (LAOB).